Skadedagen 2020 är


skjuten på framtiden!

Anmälan

Fyll in formuläret nedan och anmäl dig till årets konferens Skadedagen.

Pia Lundberg

VRS Pace

M. +46706 – 61 09 80 E. pia.lundberg@pace.se

© 2020 Skadedagen